Producenci
Promocje
DuoLife Noc
DuoLife Noc
175,00 zł 165,00 zł
szt.
DuoLife Dzień
DuoLife Dzień
175,00 zł 165,00 zł
szt.
DuoLife Chlorofil
DuoLife Chlorofil
97,00 zł 89,00 zł
szt.
DuoLife Vita C
DuoLife Vita C
97,00 zł 89,00 zł
szt.
DuoLife Collagen
DuoLife Collagen
129,00 zł 120,00 zł
szt.
Zestaw DuoLife Dzień i Noc
Zestaw DuoLife Dzień i Noc
350,00 zł 330,00 zł
szt.
DuoLife Medical Formula ProSugar
DuoLife Medical Formula ProSugar
97,00 zł 87,00 zł
szt.
DuoLife Medical Formula ProCholterol
DuoLife Medical Formula ProCholterol
97,00 zł 89,00 zł
szt.
DuoLife Medical Formula ProCardiol
DuoLife Medical Formula ProCardiol
97,00 zł 89,00 zł
szt.
DuoLife Medical Formula ProDeacid
DuoLife Medical Formula ProDeacid
97,00 zł 89,00 zł
szt.
DuoLife Medical Formula ProRelaxin
DuoLife Medical Formula ProRelaxin
97,00 zł 89,00 zł
szt.
DuoLife Medical Formula ProMigren
DuoLife Medical Formula ProMigren
97,00 zł 89,00 zł
szt.
Regulamin

Sklep ASYK Styl jest prowadzony przez firmę:

„ASYK” CENTRUM NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Anna Kołodziejczyk

Płk.K.I.Osmeckiego 27/11

35-506 RZESZÓW

NIP: 813 286 57 12, REGON: 690731048,

numer telefonu: 881 953 133

adres e-mail: asyk.biuro@asyk.eu 

KONTO BANKOWE: 34 1320 1537 3272 8532 3000 0001

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2.Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta i potwierdzonego go przez Sprzedającego. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Klient ma prawo do rabatu zgodnie z zamieszczonym wykazem w zakładce „ Rabaty”. W tym celu należy wpisać właściwy kod zgodnie z wykazem przy generowaniu należności.
 5. Za wpisanie nieprzysługującego kodu rabatowego Klient utraci prawo do uzyskania jakiegokolwiek rabatu oraz opłaci opłatę w wysokości pomniejszenia kosztów zakupu, jeżeli ten fakt zostanie ujawniony przez Sprzedającego.
 6. Koszt przesyłek zagranicznych oraz wielokrotność towaru jest uzgadniany każdorazowo indywidualnie . Z uwagi na powyższe, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia należności z tego tytułu , gdyż podany na aukcji koszt przesyłki odnosi się wyłącznie do terytorium Polski i jednej sztuki towaru.
 7. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klientaw formularzu zamówienia adres.

Reklamacje i zwroty

 1. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klientma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty wysyłki odesłania towaru ponosi Klient.
 2. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania oraz e-booki pobierane z konta Sprzedawcy, wszelkie produkty ze sklepu zielarskiego oraz prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne. Sprzedający po komisyjnym sprawdzeniu zwrotu otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy. Więcej o wyjątkach od zwrotów oraz odpowiednie druki na stronie Zwroty i Reklamacje.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez 14 dni w przypadku powiadomienia o takim prawe i dwa lata od daty zakupu w przypadku braku takowego powiadomienia o niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 30 maja 2014 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Sprzedawca uznaje reklamacje wynikającą z uszkodzenia towaru wyłącznie wtedy, gdy przesyłka zostanie ona otwarta przy dostawcy oraz zostanie spisany odnośny protokół na jego drukach.  
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową, należy zgłosić ten fakt poprzez przesłanie pisma określającego niezgodność na adres Sprzedającego przed upływem 14 dni od dostawy zakupionego towaru oraz wskazać swe oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania. Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji, a o jej wyniku informuje klienta. Nieudzielenie odpowiedzi w podanym terminie oznacza uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zrealizować oczekiwania wskazane przez Klienta. W przypadku nieuznania reklamacji, sprzedawca zwraca przedmiot Klientowi poprzez nadanie przesyłki za pobraniem. Formularz odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym opisem zasad i wyjątków od zwrotów znajduje się na podstronie Odstąpienie od umowy
 6. Podmiotem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

Płatność

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w podsumowaniu zamówienia i zależy od wybranego przez Klienta sposobu wysyłki.
 2. Przyjętą formą płatności jest przedpłata przelewem na konto bankowe, płatność przy odbiorze lub płatności drogą elektroniczną.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 4. W przypadku przedpłaty, Klient jest zobowiązany do dokonania przelewu w określonej kwocie na rachunek bankowy sprzedającego:
  Numer konta: 34 1320 1537 3272 8532 3000 0001
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 6. W przypadku płatności przy odbiorze, klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze.

Realizacja zamówień

 1. Przez przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji rozumie się moment nadania zamówieniu przez Sprzedawcę statusu „Otrzymano potwierdzenie zamówienia”. Nadanie zamówieniu statusu „Otrzymano potwierdzenie zamówienia” jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w § 2 ust.1 powyżej.
 2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów lub firmy kurierskiej.
 3. Średni czas realizacji zamówień to 3 dni robocze, w wypadku przedłużenia czasu realizacji kontaktujemy się z klientem.
 4. Kontakt z klientem może odbywać się poprzez wiadomość e-mail lub telefon.

Brak przyjęcia zamówienia do realizacji

 1. W przypadku braku dostępności w magazynie zamówionego przez Kupującego towaru lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia z innych przyczyn – Sprzedawca nie nadając zamówieniu statusu „Otrzymano potwierdzenie zamówienia” poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu)
 2. Sprzedawca informując Kupującego o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej nie nadaje zamówieniu statusu „Otrzymano potwierdzenie zamówienia”, co oznacza, że umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie nie podlega realizacji.
 3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest możliwa jedynie w części – Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego w sposób wskazany w ust. 1 powyżej i może zaproponować Kupującemu realizację zamówienia w części, w której jest ona możliwa. W przypadku akceptacji ze strony Kupującego, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w części. Sprzedawca w pozostałym zakresie nie przyjmuje zamówienia do realizacji.
 4. Brak zgody Kupującego na przyjęcie zamówienia do realizacji w tej części, w której realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest możliwa powoduje, że Sprzedawca nie nadaje zamówieniu statusu „Otrzymano potwierdzenie zamówienia”. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie w żadnej części nie podlega realizacji.

Postanowienia ogólne

 1. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia i są niezbędne do celów wynikających z realizacji umowy sprzedaży, których Klient jest jedną ze stron. Podanie potrzebnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, sprostowania, usuwania,  ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2a. Administratorem danych osobowych jest

Anna Kołodziejczyk

Płk.K.I.Osmeckiego 27/11 35-506 RZESZÓW.

numer telefonu: 881 953 133

adres e-mail: asyk.biuro@asyk.eu 

2b. Dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak będzie to niezbędne, by dopełnić przepisy prawa.

2c. Dane osobowe Klienta są powierzane przewoźnikowi wybranemu podczas zamówienia tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.

2d. Innym podmiotem, któremu dane Klienta są powierzane przez Sprzedającego jest właściciel serwera, na którym znajduje się sklep.

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl